Klub 11i1

Klub stworzony przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców

Regularne spotkania

Zapraszamy na regularne spotkanie w dniu 30.07.2024 (wtorek) godz. 18:00 w Gospodzie Pod Jałowcem ul. Jałowcowa 50

RODO

Drogi Użytkowniku / Kliencie / Klubowiczu i Partnerze

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym informujemy Ciebie/Was o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich/Waszychdanych osobowych na naszej stronie / platformie Klubu11i1. 

Administratorem Twoich/Waszych danych osobowych jest CP.„FAIR” Sp. z o.o. 

z siedzibą w /97-500/ Radomsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653943, REGON: 366121533, NIP: 772 241 11 30.

Twoje/Wasze dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszej platformy Klubu11i1, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich/Waszych danych osobowych,
  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju współpracy z Tobą/Wami i pomiędzy Klobowiczami Klubu11i1 oraz naszymi Partnerami, w tym komunikacji oraz właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych w tej współpracy oraz komunikacji,
  • dopasowania funkcjonalności i treści naszej strony głównej klub11i1.pl, podstron internetowych i kont w szeroko rozumianych mediach społecznościowych do preferencji naszych użytkowników, partnerów i klientów.
  • Nasze platformy internetowe i profile w mediach społecznościowych mogą przetwarzać Twoje/Waszedane, logo i wizerunek, w tym w sposób zautomatyzowany oraz umożliwiający ich profilowanie.

Twoje/Wasze dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Klubem11i1, którego właścicielem jest CP. FAIR SP. z o.o., w szczególności Biznes-Partnerom i Klubowiczom/kom, w tym:

  • Firmom należącym dla Klubu11i1 oraz Partnerom (utworzonym przez CP.”FAIR” Sp. z o.o.),
  • Kontrahentom Klubowicza/ek Klubu11i1, Partnerów Klubu11i1 i CP. FAIR Sp. z o.o.,  
  • Serwisantom i usługodawcą naszych stron internetowych, kont w mediach społecznościowych, z którymi współpracujemy,
  • zewnętrznym kancelariom prawnym, firmom prowadzącym nasz marketing,
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policja, sąd, prokuratura itp.

Posiadasz/Posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich aktualizacji oraz sprostowań, całkowitego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, użytkowania i publikacji (w tym wizerunku).

Dane na przetwarzanie których wyraziłeś/wyraziliście zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu Twojej/Waszej zgody przez Ciebie/Was. Swoimi/Waszymi danymi osobowymi możesz/cie zarządzać z poziomu konta użytkownika/klubowicza/ki, Partnera lub za pośrednictwem naszych operatorów internetowych.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.